Friday, August 27, 2010

Công Tác Xả Hội và Những Con Đường Thênh Thang / Cám Ơn Tát Cả


Hãy cảm ơn


Hãy cảm ơn vì bạn chưa có
tất cả những thứ bạn muốn.
 Vì nếu bạn có rồi thì bạn còn
 có gì để trông chờ và hy vọng
 nữa đâu.
  
Hãy cảm ơn vì còn nhiều
điều bạn chưa biết.
 Vì nếu bạn biết hết rồi
 thì bạn chẳng còn gì để học
 hỏi nữa sao?

Hãy cảm ơn những lúc khó khăn. 
Vì nếu không có một lúc khó khăn 
thì liệu bạn có trưởng thành được không?

Hãy cảm ơn vì bạn còn có
 những nhược điểm. Vì nếu
 không còn nhược điểm gì thì
 bạn sẽ chẳng còn cơ hội để
 tiến bộ, để cải thiện bản thân.

Hãy cảm ơn những thử thách.
Vì nếu không có thử thách
 nào thì liệu cái gì có thể xây
 dựng nên sức mạnh và cá
tính của bạn?

Hãy cảm ơn những lỗi lầm
bạn đã có. Vì nếu bạn không
 có lỗi lầm gì thì cái gì sẽ
dạy cho bạn những bài học
đáng giá như thế đây?

Hãy cảm ơn những khi bạn
 mệt mỏi. Vì nếu bạn không
khi nào mệt mỏi tức là bạn
 không làm việc gì hay sao?


Thật là dễ nếu cảm ơn những
 thứ tốt đẹp, nhưng cuộc sống
 bao giờ cũng tạo cơ hội mới
cho mọi người cảm ơn cả
 những thứ chưa hoàn hảo nữa.

 Suy nghĩ luôn có thể chuyển tiêu cực thành tích cực.
Nếu bạn biết cách biết ơn
những thứ rắc rối của bạn thì
 chúng có thể giúp ích nhiều
 cho bạn đấy!
         
                    AK47 Chiến Lợi Phẫm và Sira đánh bóng

No comments:

BÓNG MA BIÊN GIỚI

BÓNG MA BIÊN GIỚI