Tuesday, November 3, 2009

35 Năm Trở Về Nơi Chốn Củ

Oakland, CA 1975 Camila Andrea những ngưòi Mỹ đầu tiên giúp ngưòi Tỵ Nạn
Khách Sạn Lý Tưỡng - Đổ Quang Đẩu / Phạm Ngũ Lão - Chợ Thái Bình - Quốc Tế
Điểm khởi hành sau khi rời Bộ Chỉ Huy Nha Kỹ Thuật lúc 1:30 chiều ngày 29-4-1975
Trên Biển Đông chiều 30 tháng 4 năm 1975

Trên đường di tản trong khoang Tàu từ Việt Nam sang Subic Bay, Philippine
Đảo Guam tháng 5 năm 1975
TQLC Hoa Kỳ lên tàu hưóng về Biển Đông cứu người Tỵ Nạn
Subic Bay Phi Luật Tân tháng 4 /1975
Đào Guam chặng số 2 cho người Tỵ Nạn
Đào Guam với tàu chở đầy người Tỵ Nạn cập bến
Đảo Wake chính giữa Thái Bình Dương trạm số 3 cho người Tỵ Nạn
Nhận quà cứu trợ
Trại Pendleton, 1975 chặng đường số 4
Bùi văn Hai Nhảy Dù
Quyên góp giúp anh em NKT lần đầu tư gia anh Minh Cận
San Diego the frist wedding of the Refugee Nguyễn Quang Châu Đoàn 11/SCT/NKT
Camp Pendleton 1975 Thanh 71, Hòa 72, Hai ND, Châu Rè 71 hàng sau Trung 71 và Huệ Râu 68

Mrs Betty và anh em Đoàn 11 Châu, Trung

No comments:

BÓNG MA BIÊN GIỚI

BÓNG MA BIÊN GIỚI