Monday, October 19, 2009Phân Ưu


Được tin buồn Chiến hữu NKT .VŨ NGỌC TUẤN thuộc Đoàn Công Tác 71 / SCT/NKT/BTTM đã giã từ gia đình NKT ra đi lúc 5giờ 30 chiều ngày thứ sáu 16 tháng 10 năm 2009 . Sao cơn bạo bệnh.

Đại diện gia đình NKT Tổng hội thành kính Phân ưu cùng gia đình Vũ Ngọc Tuấn
Nguyện cầu hương linh Vũ Ngọc Tuấn sớm về cỏi Vỉnh Hằng.

Thành kính phân ưu
Tổng Hội Nha-Kỹ-Thuật

PM: Xin Chiến Hữu Phạm Hòa chuyễn lời phân ưu đến gia đình Chiến hữu Vũ Ngọc Tuấn.

No comments:

BÓNG MA BIÊN GIỚI

BÓNG MA BIÊN GIỚI