Monday, November 2, 2009

Memorial Service cho Tuan / Monday 6:30 PM

Ba mươi lăm năm trước những ngưòi Mỹ không giàu có, nhưng họ lại có tấm lòng giúp đở hơn 130,000 ngưòi tỵ nạn Việt Nam đầu tiên vừa đến Hoa Kỳ, sau những tháng ngày dài đen tối và khủng hoãng,

hình bóng họ cũng dần mờ theo năm tháng, nhưng trong tâm tư không xóa nhòa.

Ba mươi lăm năm sau, hai Ông Bà già Mỹ Ông Ken và Bà Donna Wagstaff , thăm viếng giúp đở và thật tận tình cho những ngày cuối đời của Tuấn.

Trước hôm lễ Tưỡng Niệm "Memorial Service" Bà Wagstaff đã in ra mấy chục tấm fliers đi khắp mọi nơi, mọi nhà mà Tuấn đã từng sinh hoạt và ghé qua, để mời họ đến tham dự lễ Tưỡng Niệm, ngay cả đến Chùa Bát Nhả và những khu homeless trên Santa Ana dọc đường Frist St.

Buổi lễ thật đơn sơ và cãm động những người truyền giáo Hoa Kỳ làm thánh lễ bằng tiếng Việt Nam , hát thánh ca bằng tiếng Việt Nam và nghi thức đầy đủ và thật đầy đủ.

Xin cám ơn các anh em Nha Kỹ Thuật đã đến với Tuấn, cám ơn các bạn trẻ trong nhà Thờ, Mục Sư và nhất là Ông Bà Wagstaff.

Những người Mỹ với "Tấm Lòng" 35 năm trôi qua, bây giờ gặp lại họ.

Xin dâng hiến tất cả nồng nàn cho đời sống tuyệt diệu
và Xin hạnh phúc cũng như an bình đến cho tất cả.


Chiều nay Thứ Hai 2.11.2009

Sẽ có buổi lể Memorial Service cho Vũ Ngọc Tuấn ĐCT 71

lúc 6:30 PM
Tại 10330 Bolsa Ave
Westminster, CA 90683

( chính giữa Brookhurst và Uclid)
Xin mời anh em NKT địa phương đến tham dự


Gia đình và anh em
Anh Hùng, Mạnh và Anh Đức TPB/SĐ9BB (bạn thân của Tuấn)
Anh Kiệt và Hương
Bốn ngưòi bạn Mỹ hát bài ca thánh kinh tiếng Việt
Má nuôi của Tuấn và Anh Chị Tuấn (anh em bạn Gì)

Giờ chia tay

No comments:

BÓNG MA BIÊN GIỚI

BÓNG MA BIÊN GIỚI